Elektronický systém řízení stability
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Elektronické řízení stability je v systému vypnuto po zařazení zpátečky (R) nebo v případě některých modelů po stisknutí a podržení tlačítka elektronického řízení stability na delší dobu než pět sekund, pokud sešlápnete brzdový pedál a vozidlo stojí. Regulaci prokluzu můžete v systému vypnout nezávisle na ostatních funkcích.   Viz   Používání regulace prokluzu kol

Funkce systému ESC  
Funkce tlačítka   Režim   Kontrolka vypnuté regulace stability   Elektronická regulace stability   Systém regulace prokluzu  
Výchozí při startování   -   Svítí při kontrole kontrolek   Spuštěno   Spuštěno  
Krátké stisknutí tlačítka   Regulace prokluzu vypnuta   Zap.   Spuštěno   Odpojeno  
Dvojité rychlé stisknutí tlačítka   Sportovní režim (je-li k dispozici)   Zap.   Spuštěno   Spuštěno  
Tlačítko je stisknuto a podrženo déle než pět sekund.   Systém ESC je zakázán.   Zap.   Odpojeno   Odpojeno  
Tlačítko je po deaktivaci znovu stisknuto.   Systém ESC je zcela povolen.   Vypnuto   Spuštěno   Spuštěno  

Poznámka:  Nastavení systému řízení stability Sport nepoužívejte na veřejných komunikacích.
Některé modely mají ve své výbavě také sportovní režim, který umožňuje řidiči potlačit zásahy systému elektronické regulace stability a zlepšit jízdní odezvu vozidla. Chcete-li aktivovat sportovní režim, dvakrát rychle stiskněte tlačítko regulace stability. Na informačním displeji se zobrazí zpráva, že se systém přepnul do sportovního režimu.
U vozidel vybavených funkcí výběru jízdního režimu není ve sportovním režimu k dispozici elektronické řízení stability. Režim regulace stability orientovaný na výkonnost vozidla lze použít výběrem režimu pro jízdu na závodní dráze. V tomto režimu jsou zásahy elektronické regulace stability omezeny a vyladěny speciálně pro použití pouze na závodních dráhách, nikoli na veřejných komunikacích. Regulaci prokluzu a elektronickou regulaci stability lze ve všech volitelných jízdních režimech zakázat pomocí spínače elektronické regulace stability.