V souladu s požadavky místních trhů některých zemí mohu být některá vozidla vybavena tažným hákem.
Umístění tažného háku
Pokud je vozidlo vybaveno šroubovacím tažným hákem, je tento uložen u sady náhradního kola pod podlahou zavazadelníku.
Montáž tažného háku
Montážní bod tažného háku se nachází za přední maskou.
Poznámka:  Šroubovací tažný hák je opatřen levostranným závitem. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažný hák zcela utažen.
Missing ImageMissing Image
Sejměte krytku otvoru pro tažný hák vypáčením šroubovákem či podobným nástrojem, který vložíte do drážky.
Poznámka:  Nástroj, kterým budete páčit, obalte měkkou tkaninou. Zabráníte tak případnému poškrábání laku vozidla.