Rozvodná skříňka napájení
  POZOR:  Před manipulací s vysokokapacitními pojistkami vždy odpojte akumulátor.
  POZOR:  Před opětovným připojením akumulátoru nebo doplňováním provozních kapalin vždy nasaďte kryt rozvodné skříně napájení zpět na své místo. Omezíte tak riziko zranění elektrickým proudem.

Rozvodná skříň napájení se nachází v motorovém prostoru. Obsahuje vysokokapacitní pojistky, které chrání hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je nutné resetovat některé funkce.   Viz   Výměna 12V baterie
Missing Image
Číslo pojistky nebo relé   Jmenovitá hodnota pojistky (ampéry)   Chráněné součásti  
1   —   Nepoužívá se  
2   —   Nepoužívá se  
3   30 A1   Elektronický ventilátor 1  
4   40 A1   Elektronický ventilátor 3  
5   50 A1   Čerpadlo automatického brzdového systému  
6   50 A1   Řídicí jednotka karoserie  
7   60 A1   Řídicí jednotka karoserie  
8   50 A1   Řídicí jednotka karoserie  
9   40 A1   Odmrazování zadního okna  
10   40 A1   Motor ventilátoru  
11   30 A2   Levé přední okno  
12   30 A2   Sedadlo řidiče  
13   30 A2   Sedadlo spolujezdce  
14   30 A2   Modul klimatizovaného sedadla  
15   20 A2   Motor skládací střechy  
16   —   Nepoužívá se  
17   20 A2   Motor skládací střechy  
18   —   Nepoužívá se  
19   20 A3   Relé zámku sloupku řízení  
20   10 A3   Spínač parkovací brzdy  
21   20 A3   Houkačka  
22   10 A3   Relé řídicí jednotky hnacího agregátu  
23   10 A3   Spojka klimatizace  
24   30 A2   Řídicí jednotka kvality napětí  
25   —   Nepoužívá se  
26   25 A2   Motorek stěračů čelního skla  
27   —   Nepoužívá se  
28   30 A2   Ventil automatického brzdového systému  
29   —   Nepoužívá se  
30   30 A2   Solenoid startéru  
31   —   Nepoužívá se  
32   10 A3   Cívka relé západky  
33   15 A3   Startér  
34   —   Nepoužívá se  
35   —   Nepoužívá se  
36   10 A3   Snímač alternátoru  
37   —   Nepoužívá se  
38   20 A3   Napájení vozidla 1  
39   —   Nepoužívá se  
40   20 A3   Napájení vozidla 2  
41   15 A3   Vstřikovače paliva  
42   15 A3   Napájení vozidla 3  
43   —   Nepoužívá se  
44   15 A3   Napájení vozidla 4  
45   —   Nepoužívá se  
46   —   Nepoužívá se  
47   —   Nepoužívá se  
48   —   Nepoužívá se  
49   30 A2   Čerpadlo paliva  
50   —   Relé zámku sloupku řízení  
51   —   Nepoužívá se  
52   —   Relé houkačky  
53   20 A2   Zapalovač cigaret  
54   20 A2   Přídavná zásuvka  
55   25 A2   Elektronický ventilátor 2  
56   —   Nepoužívá se  
57   —   Relé spojky klimatizace  
58   —   Nepoužívá se  
59   —   Relé výfukových ventilů  
60   5 A3   Řídicí jednotka hnacího agregátu  
61   —   Nepoužívá se  
62   5 A3   Spínač startéru – protiblokovací brzdový systém  
63   —   Nepoužívá se  
64   5 A3   Elektronický posilovač řízení  
65   —   Nepoužívá se  
66   5 A3   Kamera pro zpětný výhled   Cívky relé kompresoru klimatizace   Jednotka jízdní dynamiky  
67   —   Nepoužívá se  
68   10 A3   Spínač seřizování světlometů  
69   —   Relé přídavné zásuvky  
70   10 A3   Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka  
71   —   Nepoužívá se  
72   5 A3   Jednotka snímače deště  
73   —   Nepoužívá se  
74   5 A3   Snímač hmotnosti průtoku nasávaného vzduchu  
75   —   Nepoužívá se  
76   —   Relé odmrazovače zadního okna  
77   —   Relé elektronického chladicího ventilátoru 2  
78   —   Relé startéru  
79   —   Nepoužívá se  
80   —   Relé stěrače čelního skla  
81   —   Relé solenoidu startéru  
82   —   Relé řídicí jednotky hnacího agregátu  
83   —   Nepoužívá se  
84   —   Nepoužívá se  
85   —   Nepoužívá se  
86   —   Nepoužívá se  
87   —   Nepoužívá se  
88   —   Nepoužívá se  
89   —   Relé elektronického ventilátoru 1  
90   —   Nepoužívá se  
91   —   Relé elektronického ventilátoru 3  
92   —   Relé motoru ventilátoru  
93   —   Nepoužívá se  
94   —   Relé palivového čerpadla  

1Pojistky typu J
2Pojistky typu M
3Mikropojistky
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně prostoru pro nohy spolujezdce za panelem obložení a plastovou kódovou kartou klíče.
Chcete-li demontovat panel obložení, zvedněte jej z upevňovacích háčků. Při tom s ním táhněte směrem k sobě a naklápějte jej ze strany na stranu. Chcete-li jej znovu nasadit, zarovnejte příslušné výstupky s jeho drážkami, nechte jej dopadnout na místo a zatlačte na něj.
Chcete-li získat přístup k pojistkové skříňce, je třeba nejprve odebrat kódovou kartu klíče.
Po výměně pojistky vraťte kódovou kartu klíče do původní polohy. Chcete-li panel obložení znovu nasadit, zarovnejte příslušné výstupky s jeho drážkami, nechte jej dopadnout na místo a zatlačte na něj.
Missing Image
Číslo pojistky nebo relé   Jmenovitá hodnota pojistky (ampéry)   Chráněné součásti  
1   —   Nepoužívá se  
2   7,5 A   Paměťová jednotka elektricky ovládaných zrcátek (na straně řidiče)   Modul paměťové funkce sedadla  
3   20 A   Odemknutí konzoly řidiče  
4   —   Nepoužívá se  
5   20 A   Zesilovač subwooferu  
6   —   Nepoužívá se  
7   —   Nepoužívá se  
8   —   Nepoužívá se  
9   —   Nepoužívá se  
10   5 A   Telematika  
11   —   Nepoužívá se  
12   7,5 A   Jednotka regulace klimatu  
13   7,5 A   Jednotka brány   Řídicí jednotka sloupku řízení   Přístrojový panel  
14   10 A   Jednotka elektronického napájení  
15   10 A   Jednotka brány  
16   15 A   Uvolnění víka zavazadlového prostoru  
17   5 A   Houkačka se záložním akumulátorem  
18   5 A   Jednotka snímače vniknutí  
19   7,5 A   Jednotka elektronického napájení  
20   7,5 A   Řídicí jednotka čelních světlometů  
21   5 A   Snímač vnitřní teploty a vlhkosti vozidla   Přední kamera  
22   5 A   Nepoužito (náhradní)  
23   10 A   Spínače   Elektricky ovládaná okna   Zpětné zrcátko  
24   20 A   Centrální zamykání/odemykání  
25   30 A   Jednotka jízdní dynamiky  
26   30 A   Motor pravého předního okna (modul rozvodné skříně)  
27   30 A   Zesilovač  
28   20 A   Přídavná jednotka karosérie  
29   30 A   Napájení levého zadního okna  
30   30 A   Napájení pravého zadního okna  
31   —   Nepoužívá se  
32   10 A   Dálkové otevírání dveří   Multifunkční displej   SYNC   Jednotka globálního systému navigace a určování polohy   Ukazatele  
33   20 A   Panel audio jednotky  
34   30 A   Sběrnice startéru  
35   5 A   Nepoužito (náhradní)  
36   15 A   Přídavná jednotka karosérie  
37   20 A   Jednotka vyhřívání volantu