Missing Image
AAkumulátor (mimo zorné pole).   Viz   Výměna 12V baterie
BMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje
CVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
DNádržka brzdové kapaliny.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
ESestava vzduchového filtru.
FNádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
GNádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
HRozvodná skříň napájení.   Viz   Pojistky