1. Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
  1. Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje nebo jej vypněte a počkejte 10 minut, než olej vyteče do olejové vany.
  1. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou.Zasunutím a vytažením měrky motorového oleje zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Pokud je hladina oleje na značce minima, okamžitě doplňte olej.
Poznámka:  Ujistěte se, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Poznámka:  Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.
Doplňování motorového oleje
  POZOR:  Motorový olej nedoplňujte do horkého motoru. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Nesundavejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.

Nepoužívejte doplňková aditiva do motorových olejů. Jejich použití není nutné a navíc může vést k poškození motoru, které nemusí být kryto zárukou na vozidlo.
  1. Před sejmutím krytu plnicího otvoru motorového oleje očistěte okolní povrchy.
  1. Odšroubujte víko plnicího hrdla motorového oleje.
  1. Doplňte motorový olej splňující námi stanovené specifikace.   Viz   Kapacity a specifikace
  1. Namontujte víko plnicího otvoru motorového oleje zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Poznámka:  Olej nedoplňujte nad značku MAX.Pokud je hladina oleje nad značkou MAX, může dojít k poškození motoru.
Poznámka:  Veškerý rozlitý olej neprodleně setřete pomocí absorpční tkaniny.