Missing Image
ANádržka brzdové kapaliny.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
BMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje
CVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
DAkumulátor.   Viz   Výměna 12V baterie
EVzduchový filtr.
FNádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
GNádržka kapaliny do ostřikovače.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
HPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Tabulka s technickými údaji pojistek