Svislý směr
Cíl zaměření světlometů
Missing Image
A8 ft (2,4 m).
BStřední výška světlometu od země
C25 ft (7,6 m).
DVodorovná referenční čára
Seřízení ve svislém směru
  1. Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu do přibližné vzdálenosti 7,6 m před stěnou.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Změřte výšku od země po střed světlometu.
Poznámka:  Na světlometu se mohou nacházet značky, které označují střed žárovky světlometu.
  1. Vyznačte na stěně nebo rovné svislé ploše vodorovnou referenční čáru o minimální délce 2,4 m.
  1. Zapněte tlumená světla a otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Na stěně nebo projekční ploše budete pozorovat plochou oblast s vysokou intenzitou světla nacházející se v pravé horní části obrazce vytvářeného světelnými paprsky. Pokud se horní hrana této oblasti s vysokou intenzitou světla neshoduje s vodorovnou referenční čárou, bude třeba provést seřízení světlometu.
Missing Image
  1. Chcete-li provést seřízení ve svislém směru, pomocí vhodného nástroje otáčejte seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Poznámka:  Chcete-li si vidět jasněji světelný paprsek, při seřizování jednoho světlometu druhý zakryjte.
  1. Zavřete kapotu a vypněte tlumená světla.
Seřízení ve vodorovném směru
Seřízení ve vodorovném směru by nemělo být potřeba, ale je k dispozici.
Missing Image
  1. Seřizovací prvek najdete na prodlužovací trubici připevněné k zadní straně sestavy světlometu.
  1. Chcete-li provést seřízení ve vodorovném směru, pomocí vhodného nástroje otáčejte seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.