POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
  POZOR:  Žárovky se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

 Použijte žárovku správné specifikace.Viz   Tabulka specifikací žárovek
Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Není-li uvedeno jinak, montáž provádějte v opačném pořadí.
Světla s diodami LED
Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě jejich poruchy kontaktujte autorizovaného prodejce.
LED diodami jsou vybavena tato světla:
 • Světlomety
 • Zadní světlo.
 • Brzdová svítilna.
 • Přední mlhové světlo.
 • Denní provozní světlo.
 • Střední horní brzdové světlo
 • Přední směrové světlo.
 • Zadní směrovka.
 • Osvětlení registrační značky.
Zpětný světlomet
 1. Vyhledejte žárovku zpátečky pod zadním nárazníkem vozidla.Pro přístup k žárovce sáhněte za nárazník.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Zadní mlhové světlo
 1. Vyhledejte žárovku zadního mlhového světla pod zadním nárazníkem vozidla.Pro přístup k žárovce sáhněte za nárazník.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.