Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu vynulujte ukazatel intervalu výměny oleje.
Z hlavní nabídky přejděte k položce:

Zpráva   Akce a popis  
Settings
Stiskněte šipku vpravo a ze zobrazené nabídky pak přejděte k následující zprávě.  
Vehicle settings
Stiskněte šipku vpravo a ze zobrazené nabídky pak přejděte k následující zprávě.  
Oil Life
Stiskněte šipku vpravo a ze zobrazené nabídky pak přejděte k následující zprávě.  
Hold OK to reset
Podržte tlačítko OK, dokud se na přístrojovém panelu nezobrazí následující zpráva.  
Reset Successful
Po vynulování intervalu výměny oleje se na přístrojovém panelu zobrazí údaj 100 %.  
Remaining Life
{00}%
Pokud se na přístrojovém panelu zobrazí některá z následujících zpráv, postup zopakujte.  
Not Reset
Reset Cancelled