Poznámka:  Při čištění kožených přístrojových desek a kožených povrchů vnitřního obložení postupujte stejným způsobem jako při čištění kožených sedadel.
V rámci pravidelného čištění otírejte povrch měkkým hadříkem navlhčeným v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
K čištění a odstraňování skvrn vzniklých například zabarvením od jiného předmětu použijte přípravky Motorcraft Premium Leather a Vinyl Cleaner nebo jiné běžně prodávané prostředky k čištění kůže v automobilových interiérech.
Poznámka:  Veškeré čisticí prostředky a přípravky pro odstraňování skvrn zkoušejte na místech, která nejsou vidět.
Měli byste postupovat takto:
  • Odstraňte prach a volné nečistoty pomocí vysavače.
  • Veškerá politá místa a skvrny co nejdříve očistěte a ošetřete.
Při použití následujících produktů může dojít k poškození kůže:
  • Kondicionér kůže založený na oleji a petroleji nebo silikonu.
  • Domácí čisticí prostředky.
  • Alkoholové roztoky.
  • Ředidla a čisticí prostředky určené pro gumu, vinyl a plasty.