Radiofrekvenční certifikace pro snímače monitorování tlaku v pneumatikách
Argentina
Missing Image
Brazílie
Missing Image
Kanada
IC: 850K-11545917
IC: 2546A-FP3
Evropská unie (EU)
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jordánsko
Missing Image
Malajsie
Missing Image
Mexiko
Missing ImageMissing Image
Moldávie
Missing Image
Maroko
Missing Image
Omán
Missing Image
Filipíny
Missing Image
Rusko
Missing Image
Srbsko
Missing Image
Singapur
Missing Image
Jižní Afrika
Missing Image
Jižní Korea
Missing Image
Tchaj-wan
Missing Image
Ukrajina
Missing Image
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Spojené státy americké
FCC ID: OUC11545917
FCC ID: MRXFP3
Radiofrekvenční certifikace pro radar se středním dosahem
Argentina
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jordánsko
Missing Image
Maroko
Missing Image
Jižní Afrika
Missing Image
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Radiofrekvenční certifikace pro pasivní systém proti krádeži
Argentina
Missing Image
Brazílie
Missing Image
Kanada
IC: 850K-11545917
Džibuti
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jamajka
Missing Image
Jordánsko
Missing Image
Malajsie
Missing Image
Maroko
Missing Image
Paraguay
Missing Image
Pákistán
Missing Image
Srbsko
Missing Image
Singapur
Missing Image
Jižní Afrika
Missing Image
Ukrajina
Missing Image
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Spojené státy americké
FCC ID: OUC11545917
Vietnam
Missing Image
Radiofrekvenční certifikace pro jednotku přijímače rádia
Kanada
IC: 3659A-F03AM315RX
IC: 3659A-F04AM902TRX
Džibuti
Missing Image
Jamajka
Missing Image
Jordánsko
Missing Image
Maroko
Missing Image
Pákistán
Missing ImageMissing Image
Paraguay
Missing Image
Srbsko
Missing Image
Jižní Afrika
Missing Image
Ukrajina
Missing Image
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Spojené státy americké
FCC ID: LTQF03AM315RX
FCC ID: LTQF04AM902TRX
Radiofrekvenční certifikace pro systém sledování mrtvých úhlů
Kanada
V souladu s RSS-310, podle testovací zprávy FCC č.: 1-8707/14-01-03
Ghana
Missing Image
Malajsie
Missing Image
Jižní Afrika
Missing Image
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Spojené státy americké
FCC ID: OAYSRR3B
Vietnam
Missing Image
Radiofrekvenční certifikace pro bezdrátové dobíjení
Spojené arabské emiráty
Missing Image
Jižní Korea
Missing Image
Radiofrekvenční certifikace pro jednotku SYNC 3
Brazílie
Missing ImageMissing Image
Čína
Missing Image
Radiofrekvenční certifikace pro jednotku tempomatu
Kanada
IC: 3432A-0065TR
Spojené státy americké
FCC ID: L2C0065TR
Radiofrekvenční certifikace pro řídicí jednotku karoserie
Kanada
IC: 7812A-A2C738448
Model č.: M: A2C750526
Model č.: M: A2C750561
Spojené státy americké
FCC ID: M3NA2C738448
Model č.: M: A2C750526
Model č.: M: A2C750561
Radiofrekvenční certifikace pro klíče a dálková ovládání
Kanada
IC: 7812A-A2C931423
IC: 7812A-A2C931426
IC: 3248A-A08TAA
IC: 3248A-A08TDA
Čína
Missing ImageMissing Image
Spojené státy americké
FCC ID: M3N-A2C931423
FCC ID: M3N-A2C931426
FCC ID: N5F-A08TAA
FCC ID: N5F-A08TDA
Prohlášení o vysokých frekvencích pro audio jednotku
Kanada
IC: 3043A-UP375AHU
Spojené státy
FCC ID: NT8-16UP375AHU