POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.

Airbag spolujezdce aktivovaný
Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, vždy zkontrolujte, že svítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.   Viz   Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce
Ověřte si, že dětská sedačka má certifikaci ECE-R44.03 nebo novější. Dětské autosedačky jsou k dispozici u prodejců společnosti Ford.
Poznámka:  Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
Při použití dětské sedačky na předním sedadle vždy dodržujte tyto pokyny k nastavení polohy sedadla:
  • Dětská sedačka nesmí být v kontaktu s přístrojovou deskou.
  • Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu a bezpečnostní pás naveďte směrem dopředu a dolů od sloupku B k dětské sedačce.
  • Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.
Poznámka:  Pokud umístíte dětskou sedačku na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke styku sedadla s nohama dítěte.
Dětské sedačky pro různé váhové kategorie
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Bezpečnostní sedačka pro batolata (skupina 0+)
Missing Image
Děti o hmotnosti méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky se systémem ISOFIX na zadním sedadle. Pokud vám nezbývá jiná možnost než umístit dětskou autosedačku na přední sedadlo proti směru jízdy, zkontrolujte, že je autosedačka správně instalována.
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 1)
Missing Image
Děti o hmotnosti 13 kg až 18 kg usaďte do bezpečnostní sedačky se systémem ISOFIX instalované na zadním sedadle ve směru jízdy.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
  POZOR:  V oblasti ramene dítěte veďte bezpečnostní pás výhradně shora přes rameno. Pás nesmí vést pod paží dítěte ani za jeho zády. Nedovolte dítěti, aby pás do těchto poloh přemísťovalo. Pokud pás nenastavíte podle těchto pokynů, může se snížit jeho účinnost a při případné havárii zvýšit riziko zranění či usmrcení.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
 Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.
Na zadní sedadla neumísťujte samostatné podsedáky, které využívají tříbodové bezpečnostní pásy. Podsedáky umísťujte vždy jen na přední sedadlo spolujezdce, a to se sedadlem posunutým co nejvíce dozadu.
Podsedáky, které využívají úchytů ISOFIX, můžete na zadní sedadla instalovat v případě, že výrobce dětského zádržného zařízení uvádí váš typ vozidla jako kompatibilní s tímto zádržným zařízením.
Zvýšený sedák (skupina 3)
  POZOR:  Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Missing Image
Děti, které váží více než 22 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na podsedák.
Na zadní sedadla neumísťujte samostatné podsedáky, které využívají tříbodové bezpečnostní pásy. Podsedáky umísťujte vždy jen na přední sedadlo spolujezdce, a to se sedadlem posunutým co nejvíce dozadu.
Podsedáky, které využívají úchytů ISOFIX, můžete na zadní sedadla instalovat v případě, že výrobce dětského zádržného zařízení uvádí váš typ vozidla jako kompatibilní s tímto zádržným zařízením.
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Vždy se řiďte pokyny od výrobce.
Missing Image
 Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce. Tato ramena se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel v místě mezi sedákem a opěradlem.
Poznámka:  Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.Viz   Umístění dětského zádržného systému
Horní kotevní body upevňovacích popruhů
Missing Image
U dětských sedaček vybavených horním upevňovacím popruhem se kotevní body nachází na odkládací desce za zadními sedadly.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
  POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

  1. Závěsný popruh připevněte ke kotevnímu bodu.
Missing Image
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Vždy se přesvědčte, že používáte sedačku odpovídající výšce, váze a věku dítěte a že je v ní dítě správně připoutáno. Dětské sedačky je třeba zakoupit samostatně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo smrti dítěte.
  POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Missing Image
Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem vždy postupujte podle pokynů výrobce tohoto zařízení.