POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Poznámka:  Pokud vám nezbývá jiná možnost než umístit dětskou autosedačku na přední sedadlo proti směru jízdy, zkontrolujte, že kontrolka aktivace airbagu spolujezdce na stropní konzole hlásí stav deaktivováno.
Poznámka:  Pro přední sedadla vozů Mustang Coupe jsou k dispozici sportovní sedadla Recaro. Tato sedadla nejsou vhodná k montáži dětských autosedaček.

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Sedadlo spolujezdce se zapnutým airbagem (ON).   X   X   UF*   UF*   UF*  
Sedadlo spolujezdce s vypnutým airbagem (OFF).   U*   U*   U*   U*   U*  
Sedadlo Recaro pro předního spolujezdce   X   X   X   X   X  
Zadní sedadla   X   X   X   X   X  

X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
UF V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
* Sedadlo musíte nastavit do zcela vzpřímené polohy.
Zadní sedadla jsou vybavena dolními a horními kotevními body ISOFIX.
Přední sedadlo spolujezdce není vybaveno horními ani spodními kotevními body ISOFIX. Děti do 18 kg doporučujeme přepravovat ve vhodných autosedačkách se systémem ISOFIX na zadních sedadlech.
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
–13 kg9–18 kg
Přední sedadlo spolujezdce   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   X   B, B1*   X  
Typ sedadla   IL   IL, IUF**   IL  

X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
* Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je jako dětská sedačka doporučené skupiny 1 se systémem ISOFIX vhodný model Britax Römer Duo. Nejnovější informace o doporučených dětských sedačkách získáte u prodejce společnosti Ford.