POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.

Pokud je dostatečná tma a v okolí se nepohybují žádná vozidla, systém zapne dálková světla. Pokud systém rozpozná přední či zadní světla přibližujícího se vozidla nebo pouliční osvětlení před vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil ostatní účastníky provozu. Tlumená světla zůstanou rozsvícená.
Poznámka:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky či poškození.
Poznámka:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách systém nemusí fungovat správně. Dálková světla je možné zapnout potlačením systému.
Poznámka:  Pokud systém zaznamená překážky (např. ptačí výkaly, ulpívající hmyz, sníh nebo led, systém se přepne do režimu tlumených světel do té doby, než překážky odstraníte. Pokud je kamera zablokována, na informačním displeji se může zobrazit zpráva.
Poznámka:  Při použití výrazně větších pneumatik nebo některého příslušenství (sněhový pluh) se změní světlá výška vozidla a automatické fungování spínání dálkových světel se naruší.
Snímač kamery, umístěný centrálně za čelním sklem vozidla, neustále monitoruje podmínky pro přepínání dálkových světel.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • Míra osvětlení okolí je dostatečně nízká.
  • Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
  • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Dálková světla se vypnou v případě, že:
  • Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
  • Systém zjistí čelní nebo zadní světla přibližujícího se vozidla.
  • rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
  • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
  • Kamera se zablokuje.
  • jste zapnuli zadní mlhovky.
Zapínání a vypínání systému
 Systém se zapíná pomocí informačního displeje.Viz   Informační displeje
Missing Image
Otočte spínač ovládání světel do polohy automatických světlometů.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Potlačení funkce systému
Jakmile zapnete dálková světla, zatlačením či zatažením za páčku dočasně přepínáte na tlumená světla.
Kontrolka automatického řízení dálkových světel
Missing Image  Připravenost systému k poskytování podpory je potvrzováno rozsvícením kontrolky.