Nastavení interiérového podsvícení na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace