POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Poznámka:  Pokud je otevřeno jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk.Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Poznámka:  Pomocí společného ovládacího prvku (je-li ve výbavě) otevřete obě zadní okna.
Stisknutím ovladače okno otevřete.
Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Nadzvedněte spínač až nadoraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí při zavírání na nějakou překážku, automaticky se zastaví a částečně se vrátí opačným směrem.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno se při kontaktu s překážkou nezastaví. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Zatáhněte za spínač a podržte jej dvě sekundy, dokud okno nedosáhne polohy, ve které se vypne ochrana proti přivření. Okno se bude zavírat bez ochrany proti přivření. Pokud spínač uvolníte ještě před úplným zavřením okna, pohyb okna se zastaví.
Zpožděné ovládání příslušenství
Ovladače oken zůstávají funkční po několik minut poté, co bylo vypnuto zapalování, nebo poté, co byly otevřeny některé z předních dveří.