POZOR:  Nesklápějte opěradlo příliš dozadu. Cestující na sedadle s příliš sklopeným opěradlem by totiž mohl při případné srážce podklouznout pod bezpečnostním pásem, a způsobit si tak vážné zranění.
  POZOR:  Vždy seďte vzpřímeně a nohy mějte na podlaze.
  POZOR:  Nenakládejte předměty výše než je horní hrana opěradla sedadla. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.

Poznámka:  Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Hlavová opěrka předního sedadla
Missing Image
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BDvě ocelová ramena.
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž.
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.
Nenastavitelné hlavové opěrky předních sedadel
Missing Image
Nenastavitelné hlavové opěrky sestávají z čalouněné pěny pokrývající horní okraj konstrukce opěradla.
Seřiďte správně opěradlo do vzpřímené jízdní polohy tak, aby hlavová opěrka vzadu dosahovala co nejblíže vaší hlavy
Nastavení sklonu hlavové opěrky
Sklon hlavové opěrky předních sedadel lze upravit. Postup sklopení hlavové opěrky:
Missing Image
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile bude nastaven maximální sklon opěrky, můžete opěrku opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do neskloněné polohy.