Používání spojky
Poznámka:  Pokud nebudete pedál spojky sešlapovat až na podlahu, může se ztížit řazení nebo může dojít k předčasnému opotřebení dílů převodovky či k poškození samotné převodovky.
Poznámka:  Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrzdění vozidla při stání ve svahu. Tyto činnosti mohou zkracovat životnost spojky a mohou zneplatnit záruku na spojku.
Missing Image
Vozidla s manuální převodovkou mají zámek startéru, který nepřipustí spouštění motoru, pokud není plně sešlápnut pedál spojky.
Postup spuštění motoru:
  1. Zkontrolujte, zda je zcela zatažena parkovací brzda.
  1. Sešlápněte pedál spojky až na podlahu a přesuňte volicí páku do neutrální polohy.
  1. Nastartujte motor.
  1. Sešlápnete brzdový pedál a zařaďte požadovaný převodový stupeň; první (1) nebo zpětný chod (R).
  1. Uvolněte parkovací brzdu a poté pomalu uvolňujte pedál spojky a současně pomalu sešlapujte plynový pedál.
Při každém přeřazování je nutno sešlápnout spojkový pedál až na podlahu. Zkontrolujte, že podlahová rohož je ve správné poloze a nepřekáží pohybu spojkového pedálu v celé dráze.
Doporučované rychlosti pro přeřazení
Poznámka:  Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nad 24 km/h, nepodřazujte na první rychlostní stupeň (1). To může poškodit spojku.
2.3L

Doporučená přeřazení na vyšší rychlostní stupně (pro optimální spotřebu paliva) při zrychlování  
Přeřazení:  
1 - 2   24 km/h  
2 - 3   39 km/h  
3 - 4   56 km/h  
4 - 5   66 km/h  
5 - 6   80 km/h  

5.0L

Doporučená přeřazení na vyšší rychlostní stupně (pro optimální spotřebu paliva) při zrychlování  
Přeřazení:  
1 - 2   23 km/h  
2 - 3   40 km/h  
3 - 4   56 km/h  
4 - 5   66 km/h  
5 - 6   77 km/h  

Poznámka:  Optimální hodnoty spotřeby paliva jsou dosaženy při rozjezdu vozidla stojícího na rovné ploše pomocí druhého rychlostního stupně. U vozidel s manuální převodovkou stojících na rovné ploše doporučujeme k rozjezdu použít druhý rychlostní stupeň.
Zpátečka
Poznámka:  Před zařazením zpětného chodu (R) uveďte vozidlo do klidu. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození převodovky.
  1. Rozepněte spojku sešlápnutím pedálu spojky až na podlahu.
  1. Zpětný chod (R) zařadíte vytažením prstence pod hlavicí volicí páky vzhůru a pohybem páky zcela vlevo a vzápětí vpřed.
Missing Image
Poznámka:  Volicí páku lze přesunout na zpětný chod (R) pouze po vytažení prstence pod hlavicí volicí páky vzhůru. Tento uzamykací prvek chrání před nechtěným zařazením zpětného chodu (R) při zamýšleném řazení prvního rychlostního stupně (1).
Pokud zpětný chod (R) není zcela zařazen, sešlápněte pedál spojky a vraťte volicí páku do neutrální polohy. Na chvíli uvolněte pedál spojky, poté vytáhněte prstenec a zpětný chod (R) zařaďte znovu.
Parkování vozidla
  POZOR:  Vždy plně zatáhněte parkovací brzdu a volicí pákou zařaďte první rychlostní stupeň. Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.

Postup parkování vozidla:
  1. Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte do neutrální polohy.
  1. Zcela zatáhněte parkovací brzdu, držte sešlápnutý spojkový pedál a poté zařaďte první rychlostní stupeň (1).
  1. Vypněte zapalování.