Hodnoty vypouštěného CO2 a spotřeby paliva při laboratorních testech odvozujeme od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007, resp. nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ve znění pozdějších předpisů. Těchto hodnot bylo dosaženo rozjezdem z klidu na druhý rychlostní stupeň na rovném povrchu.
 Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel. Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla.
Reálná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou se zastávkami a opakovanými rozjezdy, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, užitečným zatížením vozidla a tažením.
Udávaná kapacita představuje maximální množství paliva, které můžete doplnit do palivové nádrže ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž. Palivová nádrž dále obsahuje rezervní zbytek paliva. Rezervní zbytek paliva je nespecifikované množství paliva, které zůstává v palivové nádrži ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž.
Poznámka:  Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.
Plnění palivové nádrže
Pokyny k tankování:
  • Vypněte zapalování.
  • Při tankování nedovolte více než jedno automatické vypnutí.
 Pokud dodržíte stejný postup plnění, dosáhnete nejpřesnějších výsledků.
Výpočet spotřeby paliva
Neměřte spotřebu paliva během prvních 1.600 km provozu vozidla (během této doby je motor v záběhu); přesnější hodnoty naměříte po ujetí 3.200–4.800 km.
  1. Zcela naplňte palivovou nádrž a poznamenejte si výchozí hodnotu na počítadle ujetých kilometrů.
  1. Po každém naplnění palivové nádrže si poznačte množství doplněného paliva.
  1. Po nejméně třech naplněních palivové nádrže naplňte palivovou nádrž znovu a poznačte si aktuální hodnotu na počitadle ujetých kilometrů.
  1. Odečtěte výchozí hodnotu na počítadle ujetých kilometrů od aktuálně zjištěné hodnoty.
 Chcete-li vypočítat spotřebu paliva v litrech na 100 km, vynásobte počet spotřebovaných litrů číslem 100 a poté jej vydělte počtem ujetých kilometrů. Chcete-li vypočítat spotřebu paliva v mílích na galon, vydělte počet ujetých mil počtem spotřebovaných galonů.
 Sledujte spotřebu paliva po dobu nejméně jednoho měsíce a zaznamenávejte si informace o stylu jízdy (město nebo mimo město). Pokud si budete vést záznamy v létě i zimě, zjistíte, jaký vliv má teplota na spotřebu paliva. Získáte tak přesný odhad o spotřebě paliva vozidla za momentálních jízdních podmínek.
Měření spotřeby paliva dle nákladů na palivo, frekvence tankování či odečtu v nádrži není přesné.