POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
  POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
  POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Poznámka:  Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky. Například ptačí trus, hmyz, sníh nebo led.
Poznámka:  Pokud je kamera zablokována nebo čelní sklo poškozeno, systém nemusí fungovat.
Missing Image
Systém automaticky monitoruje styl jízdy pomocí různých vstupů, včetně snímače přední kamery.
Pokud systém zjistí, že vaše pozornost při řízení klesla pod určitou míru, upozorní vás zvukovým signálem a zprávou na informačním displeji.
Využití systému sledování pozornosti řidiče
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete zapnout a vypnout přes informační displej.   Viz   Všeobecné informace.  Když je systém aktivní, monitoruje míru pozornosti na základě stylu jízdy vzhledem ke značení pruhů a dalších faktorů.
Výstrahy systému
Poznámka:  Systém neposkytuje varování do rychlosti přibližně 64 km/h.
Varovný systém funguje ve dvou fázích. Nejdříve vás systém krátce upozorní, že si máte odpočinout. Tato zpráva se zobrazí jen na krátkou dobu. Pokud systém detekuje další pokles pozornosti při řízení, může na informačním displeji zobrazit další varování na delší dobu. Stisknutím tlačítka OK na volantu varování zrušíte
Displej systému
Když je systém aktivní, je spuštěn automaticky na pozadí a aktivuje varování podle potřeby.
Poznámka:  Pokud snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů nebo rychlost vozidla poklesne pod přibližně 64 km/h, systém nebude vydávat varování.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • vypnutím a opětovným zapnutím zapalování,
  • zastavením vozidla a otevřením a zavřením dveří řidiče.