Volitelné jízdní režimy
Volitelné jízdní režimy umožňují řidiči přizpůsobit si jízdní vlastnosti vozidla pomocí různých elektronických systémů. Tyto systémy optimalizují dynamiku vozidla a reakce hnací jednotky podle režimu, který vyberete. Systémy spojené s volitelnými jízdními režimy jsou tyto:
 • Elektrický posilovač řízení.   Viz   Řízení
 • Elektronická regulace stability a regulace prokluzu vám pomáhá udržovat kontrolu nad vozem za nepříznivých podmínek nebo při vysokých jízdních výkonech.   Viz   Řízení stability
 • Elektronické ovládání škrticí klapky zlepšuje reakci hnací jednotky na pokyny řízení.
 • Adaptivní tlumiče (jsou-li ve výbavě).
 • Aktivní výfuk reguluje charakter zvuku vozidla (je-li ve výbavě).
Použití volitelných jízdních režimů
Poznámka:  Vozidlo může být vybaveno některými jízdními režimy.
Missing Image  Pro změnu nastavení jízdního režimu stiskněte tlačítko režimu na přístrojové desce pod displejem. První stisknutí tlačítka rozsvítí zvolený režim. Následující stisknutí změní zvolený režim.
Poznámka:  Změny režimu nejsou k dispozici, když je vypnuto zapalování vozu nebo je převodovka v poloze zpětného chodu (R). Některé režimy nejsou k dispozici, pokud je převodovka v poloze jízda vpřed (D) nebo sport (S).
Režimy:
 • Normal – nejvhodnější pro každodenní používání. Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, odpružení poskytuje vyváženou kombinaci pohodlí a dobré ovladatelnosti. Volitelný režim je výchozí jako Normal, avšak lze jej změnit tlačítkem na volantu.
 • Sport – aktivuje se, pokud v automatické převodovce zařadíte sportovní polohu (S). Sportovní režim zlepšuje schopnost reakce škrticí klapky a pomáhá vozidlu rychleji akcelerovat, avšak nemění dynamiku vozidla ani systém jízdní stability.
 • Sport + – nejvhodnější pro dynamickou jízdu. V tomto režimu se zlepší reakce škrticí klapky, a pokud je vozidlo vybaveno aktivním výfukem, získá silnější zvuk. Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, odpružení ztuhne. V tomto režimu se karoserie méně pohybuje a řízení je přesnější. Volitelný režim je výchozí jako Sport, avšak lze jej změnit tlačítkem na volantu.
 • Track – poskytuje vysoké jízdní výkony. Zlepší se reakce škrticí klapky, a pokud je vozidlo vybaveno aktivním výfukem, získá silnější zvuk. Automaticky se použije režim regulace prokluzu orientovaný na výkony. V tomto režimu jsou zásahy regulace prokluzu omezeny a vyladěny speciálně pro použití pouze na závodní trati. Tento režim není určen pro jízdu na veřejných komunikacích. Viz  Using Stability Control.  Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, odpružení je nastaveno pro dynamické jízdní manévry. Tento režim poskytuje maximální ovladatelnost a co nejjistější jízdní vlastnosti na závodní trati nebo při sportovních předváděcích jízdách. Volitelný režim je výchozí jako Sport, avšak lze jej změnit tlačítkem na volantu.
 • Drag Strip – poskytuje vysoké jízdní výkony vhodné pro závody v akceleraci vozidel na uzavřené trati. V tomto režimu motor bezprostředně reaguje na vaše pokyny a vozidlo vybavené aktivním výfukem pak získá silnější zvuk. Tento režim není určen pro jízdu na veřejných komunikacích. Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, nastavení se optimalizuje pro maximální zrychlení v přímém směru. Volitelný režim je výchozí jako Sport, avšak lze jej změnit tlačítkem na volantu.
 • Snow / Wet – poskytuje jisté jízdní vlastnosti za špatného počasí. Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, odpružení poskytuje vyváženou kombinaci pohodlí a dobré ovladatelnosti. Volitelný režim je výchozí jako Normal, avšak lze jej změnit tlačítkem na volantu.
V režimu MyMode (je-li k dispozici)
Použitím MyMode si můžete vytvořit vlastní jízdní režim.
Chcete-li si vytvořit nebo uložit MyMode, stiskněte tlačítko Mustang na volantu a vstupte do nabídky.   Viz   Všeobecné informace.  Zobrazení dostupných systémů. Zvolte si nastavení dle přání pomocí příslušných tlačítek a nabídek. Stisknutím a přidržením tlačítka OK si nastavení uložíte. Do seznamu jízdních režimů se přidá MyMode a při příští jízdě s vozidlem si tuto volbu můžete vybrat.
Poznámka:  Systém provádí vlastní diagnostiku, která systém neustále sleduje a zajišťuje jeho správné fungování. Pokud není zvolený režim k dispozici kvůli poruše systému nebo kvůli změně polohy volicí páky, přepne se zvolený režim na Normal.
Poznámka:  Jakmile vyberete režim Track, automaticky se deaktivuje Asistent před kolizí.   Viz   Asistent před kolizí
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno adaptivními tlumiči, nastavení řízení se optimalizuje pro práci ve všech příslušných jízdních režimech. Ostatní nastavení řízení možná nebudou k dispozici.
Volitelné řízení
Poznámka:  Pokud se odpojí nebo demontuje akumulátor, nastavení řízení se přepne do výchozího režimu Normal.
Missing Image  Stisknutím tlačítka řízení na přístrojové desce změníte citlivost řízení. První stisknutí tlačítka rozsvítí zvolený režim. Následující stisknutí změní zvolený režim.
Režimy:
 • Normal – výchozí nastavení z výroby.
 • Sport – k otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco více síly a řízení větší měrou reaguje na povrch vozovky.
 • Comfort – k otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco méně síly a řízení menší měrou reaguje na povrch vozovky.
Poznámka:  Po zvolení požadovaného nastavení je možné, že ucítíte jemný náraz zpětné vazby ve volantu.