Pokud chcete použít skládací střechu, musíte ji nejprve uvolnit od čelního skla a pak použijte ovládání skládací střechy.
Poznámka:  Skládací střecha nefunguje pokud vozidlo nestojí nebo pokud nejede rychlostí nižší než 5 km/h. Ozve se výstražné zvukové znamení a na přístrojové desce se objeví varovné hlášení. Když zpomalíte, skládací střecha začne fungovat.
Poznámka:  Když zajistíte nebo uvolníte skládací střechu, audio systém se krátce ztlumí. To umožní systému vozidla optimalizovat kvalitu zvuku v kabině v závislosti na poloze skládací střechy.
Pro uvolnění skládací střechy:
  1. Vozidlo zcela zastavte. Zapalování musí být zapnuto. Doporučujeme, aby při otevírání skládací střechy zůstal motor vozidla běžet, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
  2. Zkontrolujte úložný prostor skládací střechy za zadním sedadlem, abyste se ujistili, že je prázdný. Ujistěte se, že je vnější povrch skládací střechy bez nečistot.
  3. Skládací střechu uvolníte tak, že posunete rukojeť západky nad vnitřním zpětným zrcátkem směrem dolů k čelnímu sklu a otočíte rukojetí ve směru hodinových ručiček.
Missing Image
Okna se otevřou automaticky, když zmáčknete ovládání skládací střechy.
Pro otevření skládací střechy:
  1. Stiskněte a přidržte ovládání skládací střechy umístěné na stropní konzole, dokud nejsou okna zcela dole a skládací střecha není zcela složená.
  2. Uvolněte ovládání skládací střechy.
Missing Image
Poznámka:  Za zadní sedadlo neuschovávejte žádné předměty. Věci uložené v úložném prostoru skládací střechy mohou při otevření střechy rozbít zadní skleněné okno.
Poznámka:  Otevření skládací střechy, když je materiál skládací střechy vlhký, může způsobit výskyt plísně nebo skvrny z plísně.
Použití víček zavazadlového prostoru kabrioletu
Skládací střecha má rovněž dvě víčka pro zavazadlový prostor kabrioletu, jedno na každé straně vozidla. Tato víčka jsou uložená v kufru.
Missing Image
A.Přední hrana.
B.Boční hrana.
Po otevření skládací střechy umístěte víčka mezi skládací střechu a díl obložení vašeho vozidla.
  1. Zasuňte západku A pod obložení.
  2. Když je západka A pod otvorem v obložení, ohněte hranu B dolů tak, aby hrany vklouzly pod okolní obložení a zajistily díl na místě mezi hranami obložení.
  3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhé straně vozidla pro instalaci druhého víčka prostoru.