POZOR:  Technologii Track Apps™ lze používat pouze na závodních drahách. Upozorňujeme, že ani pokročilá technologie nedokáže porušit platnost fyzikálních zákonů. Pokud úkon provedený řidičem neodpovídá jízdním podmínkám, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Agresivní jízda v jakýchkoli terénních podmínkách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a hrozí při tom riziko zranění osob nebo poškození majetku.

Track Apps
Tato funkce informačního displeje poskytuje sadu možností pro záznam a optimalizaci výkonů na trati.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Track Apps lze používat pouze na závodní trati. Nepoužívejte je za jiných jízdních podmínek.
Poznámka:  Výsledky nelze zobrazit ani vymazat, dokud vozidlo zcela nezastaví a šipka doprava v nabídce na displeji nebude neaktivní. Pokud vozidlo při jízdě po závodní trati nedosáhne 160 km/h, může se stát, že se na displeji se nezobrazí výsledky vámi zvoleného úseku.
Poznámka:  Pokud používáte Track Apps nebo pokud vypnete stabilizační systém, systém varování před nárazem se vypne.
Acceleration Timer
Zobrazuje zrychlení vozidla z nuly na určitou rychlost nebo pružné zrychlení mezi dvěma hodnotami rychlosti.
Brake Performance
Zobrazuje zpomalení vozidla na určitou rychlost.
Lap Timer
Umožňuje vám měřit čas kol na třech samostatných tratích.
Launch Control
Maximalizuje trakci vozidla při rozjezdu z místa.
Chcete-li použít funkci řízení rozjezdu, řiďte se následujícím postupem:
 1. Vozidlo zcela zastavte.
 1. Zkontrolujte, zda je funkce řízení rozjezdu zapnutá. Pokud je funkce řízení rozjezdu zapnutá, na displeji přístrojového panelu svítí příslušná kontrolka.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
 1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
 1. Zařaďte 1. rychlostní stupeň.
 1. Zcela sešlápněte plynový pedál a vyčkejte, až se otáčky motoru stabilizují.
 1. Uvolněte spojkový pedál.
Line Lock
Zámek brzd je funkce určená pouze pro závodní dráhy a na veřejných komunikacích byste ji neměli používat. Při používání této funkce může dojít k výraznějšímu opotřebování zadních pneumatik. Zajišťuje maximální trakci zadních pneumatik předtím, než vozidlo vyjede na závodní dráhu. Funkce zámku brzd zabrzdí přední kola a nechá zadní kola volně se otáčet, přičemž se vozidlo pohybuje jen minimálně.
Tato funkce se nachází v nabídce Track Apps. Vyberte požadovaná nastavení pomocí 5směrného ovladače informačního displeje a tlačítka OK na volantu.
Používání funkce Line Lock
Funkce zámku brzd pracuje ve třech fázích:
 • Inicializováno.
 • Aktivováno.
 • Vypnuto.
Probíhá inicializace funkce Line Lock
Systém ve fázi inicializace ověří, zda je vozidlo připraveno na použití funkce zámku brzd, a potvrdí záměr řidiče. Chcete-li funkci zámku brzd inicializovat, řiďte se pokyny na informačním displeji.
Chcete-li funkci zámku brzd inicializovat, je třeba splnit následující podmínky:
 • Vozidlo se nachází na rovné ploše.
 • Motor běží.
 • Vozidlo jede rychlostí nižší než 40 km/h.
 • Jízdní režim není nastaven do režimu mokré vozovky (je-li ve výbavě).
 • Nevyskytly se žádné závady elektronické regulace stability.
Chcete-li inicializovanou funkci zámku brzd zrušit, stiskněte levý ovládací prvek informačního displeje. Po inicializaci je funkce zámku brzd připravena k aktivaci a zůstane inicializována až 40 km/h. Pokud rychlost vozidla překročí 40 km/h, funkce zámku brzd se automaticky vypne.
Aktivace funkce Line Lock
Chcete-li inicializovanou funkci zámku brzd aktivovat, řiďte se pokyny na informačním displeji. Chcete-li ji aktivovat, zcela sešlápněte brzdový pedál. Poté stiskněte tlačítko OK. Po aktivaci uvolněte brzdový pedál. Přední brzdy zůstanou v zabrzděné poloze a zadní brzdy se uvolní. V tuto chvíli se aktivuje časovač aktivace a zobrazí se na informačním displeji řidiče.
Chcete-li funkci zámku brzd aktivovat, je třeba splnit následující podmínky:
 • Vozidlo se nachází na rovné ploše.
 • Motor běží.
 • Vozidlo je zastaveno.
 • Parkovací brzda není zatažena.
 • Dveře řidiče jsou zavřeny.
 • Je zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.
 • Jízdní režim není nastaven do režimu mokré vozovky (je-li ve výbavě).
 • Nevyskytly se žádné závady elektronické regulace stability.
 • Volant musí být v přímé poloze.
Uvolnění funkce Line Lock
Pokud je funkce zámku brzd aktivována, můžete ji deaktivovat stisknutím tlačítka OK. Pokud stisknete tlačítko OK, funkce zámku brzd se okamžitě deaktivuje a vozidlo přejde do normálního jízdního režimu. Pokud funkci zámku brzd aktivujete, časovač bude odpočítávat zbývající dobu do chvíle, kdy se tato funkce automaticky deaktivuje. Pokud uplyne časový limit nebo pokud je deaktivace funkce zámku brzd vyžadována z jiného důvodu, systém funkci bezpečně deaktivuje a vozidlo přejde do normálního jízdního režimu.
Poznámka:  Pokud sešlápnete brzdový pedál v době, kdy je funkce zámku brzd aktivní, tato funkce se automaticky deaktivuje a brzdy začnou opět fungovat normálním způsobem.
Start Option
Umožňuje vám zvolit si typ odpočítávání na informačním displeji před začátkem samotného měření.