POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.


Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON   X   X   UF¹   UF 1, 3   UF1, 3  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF   U¹   U¹   U¹   U1, 3   U1, 3  
Zadní sedadla se standardními bezpečnostními pásy   U   U   U   U³   U³  
Zadní sedadla s nafukovacími bezpečnostními pásy   X   X   X   U 2, 3   U³  

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Vhodné pro univerzální dětské sedačky schválené k použití pro váhovou skupinu, ve které je dítě připoutáno klasickým bezpečnostním pásem (například není-li připoutáno vestavěným postrojem).
3V okamžiku vydání této brožury doporučujeme jako dětskou sedačku skupiny 2 nebo 3 typ Britax Römer Kidfix XP. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětskou sedačku s podpěrným nástavcem nepoužívejte na prostředním zadním sedadle, pokud není možnost jejího použití na tomto sedadle výslovně uvedena v informacích o produktu vydaných výrobcem sedačky.
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
–13 kg9–18 kg
Sedadlo spolujezdce.   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Vnější zadní sedadlo se systémem ISOFIX.   Velikostní třída   C, D, E1   A, B, B11   C, D1  
Typ sedadla   IL2   IL2, IUF3   IL2  
Prostřední zadní sedadlo.   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  

IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
1 Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
2 V okamžiku vydání této brožury doporučujeme jako bezpečnostní sedačku pro batolata skupiny 0+ se systémem ISOFIX typ Britax Römer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
3V okamžiku vydání této brožury doporučujeme jako dětskou sedačku skupiny 1 se systémem ISOFIX typ Britax Römer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

-   Sedadlo spolujezdce   Zadní krajní sedadla   Prostřední zadní sedadlo  
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size   X   I-U   X  

I-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size.