Pasivní klíč
Poznámka:  Pravděpodobně nebudete moci posunout volič z parkovací polohy (P), pokud není dálkové ovládání uvnitř vašeho vozidla.
Missing Image
Dálkový ovladač ovládá zámky. Startovací tlačítko se aktivuje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelná čepel klíče
Dálkové ovládání také obsahuje vyjímatelný klíč, který můžete použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte čepel klíče ven.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Výměna akumulátoru
Poznámka:  Při likvidaci baterií z dálkového ovládání se řiďte místními předpisy.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:  Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Dálkový ovladač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, na informačním displeji se zobrazí zpráva.   Viz   Všeobecné informace
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu.
Missing Image
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte čepel klíče ven.
Missing Image
  1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou čepele klíče sejměte kryt baterie.
Missing Image
  1. Zasuňte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a opatrně baterii vyjměte.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Namontujte zpět kryt akumulátoru a čepel klíče.
Použití čepele klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
  1. Zasuňte čepel klíče do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte směrem nahoru.
  1. Zatímco budete tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem dozadu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
  1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku.
  1. Zatlačte na krytku a zároveň ji posuňte směrem dopředu. Při zajištění krytka cvakne.
Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.
Vyhledávání vozidla
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla.
Paměťová funkce
 K vyvolání poloh z paměti lze použít dálkové ovládání.Pokud je dálkové ovládání naprogramováno na přednastavené polohy, při odemknutí vozu vyvolá polohy z paměti.   Viz   Paměťová funkce