Pomocí informačního displeje vytvořte klíč MyKey:
  1. Programovaný klíč zasuňte do zapalování. Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem, vložte vysílač s inteligentním přístupem do záložního slotu. Umístění záložního slotu je popsáno v další kapitole.   Viz   Startování vznětového motoru
  2. Zapněte zapalování.
  3. Přejděte do hlavní nabídky informačního displeje a poté procházením vyhledejte položky nabídky, které budou potřebné k provedení změn nastavení klíče MyKey. Z nabídky MyKey zvolte možnost Vytvořit MyKey.
  4. Po zobrazení výzvy podržte tlačítko OK stisknuté, dokud se nezobrazí zpráva, která vám oznamuje, že máte klíč označit jako klíč MyKey. Naprogramovaná omezení budou použita při vypnutém zapalování, otevření a zavření dveří řidiče a při opětovném spuštění motoru vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.
Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Můžete rovněž naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz Programování a změna konfigurovatelných nastavení.
Programování a změna konfigurovatelných nastavení
Konfigurovatelná nastavení klíče MyKey lze upravovat pomocí informačního displeje následujícím způsobem:
  1. Hlavním klíčem zapněte zapalování.
  2. Přejděte do hlavní nabídky informačního displeje a poté procházením vyhledejte položky nabídky, které budou potřebné k provedení změn nastavení klíče MyKey.   Viz   Informační displeje
  3. Postupujte podle pokynů na displeji.
Naprogramovaná omezení budou použita při vypnutém zapalování, otevření a zavření dveří řidiče a při opětovném spuštění motoru vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.
Poznámka:  Vymazání nebo změnu nastavení klíče MyKey lze provést kdykoli stejným postupem otočení klíčkem jako při vytváření klíče MyKey. Po vypnutí vozidla však budete potřebovat hlavní klíč, chcete-li nastavení klíče MyKey změnit nebo vymazat.
Poznámka:  Libovolná změna nastavení klíče MyKey se projeví u každého klíče MyKey. Individuální změny určené pro konkrétní klíč MyKey provádět nelze.