Missing Image  Když páčkou pohnete nahoru nebo dolů, uvedete do činnosti stěrač čelního skla.
Missing Image
AJedno setření.
BIntervalové stírání.
CNormální stírání.
DStírání vysokou rychlostí.
Poznámka:  Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:  Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.
Poznámka:  Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.
Poznámka:  Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché.Mohly by poškrábat čelní sklo, lišty stěračů by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít ke spálení motoru stěračů.Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.
Intervalové stírání
Missing Image
ANejkratší interval stírání.
BIntervalové stírání.
CNejdelší interval stírání.
Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.
Stěrače závislé na rychlosti vozidla
Při zvýšení rychlosti vozidla se zmenší interval stírání.