Poznámka:  Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:  Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.
Poznámka:  Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.
Poznámka:  Pokud zapnete automaticky spínané světlomety a automatické stěrače, dojde při trvalé činnosti stěračů čelního skla k rozsvícení světlometů.
Během jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Missing Image
AVysoká citlivost.
BAutomatické stírání zapnuto.
CNízká citlivost.
Automatické stírání zapnete přemístěním páčky stěračů nahoru do první polohy.
 Citlivost automatických stěračů lze nastavit pomocí otočného voliče.Pokud vyberete nízkou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle velké množství vody.Pokud vyberete vysokou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.
 Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.
Postup v takovýchto případech:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby se nečistoty méně rozmazávaly po čelním skle.
  • Přepněte na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.
Automatické stěrače – nastavení
Funkce automatického stírání je zapnuta automaticky. Vypnout ji můžete na informačním displeji. Pokud funkci automatického stírání vypnete, stěrače budou fungovat v režimu přerušovaného stírání.