Světla se rozsvítí za následujících podmínek:
  • Otevřete dveře.
  • Stisknete tlačítko na dálkovém ovládání.
  • Stisknete tlačítko zapnutí všech světel na přední svítilně vnitřního osvětlení.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Poznámka:  Spínače k ovládání přední svítilny vnitřního osvětlení se nachází na stropní konzole. Přesné umístění jednotlivých tlačítek na stropní konzole závisí na tom, jakými funkcemi je vozidlo vybaveno.
Poznámka:  Stisknutím tlačítka vypnete aktivaci vnitřního osvětlení při otevření libovolných dveří (funkce dveří). Když je funkce dveří vypnutá, stropní svítilna ani světla na dveřích se při otevření dveří nerozsvítí. Kontrolka svítí žlutě, když je funkce dveří vypnutá.
Poznámka:  Chcete-li funkci dveří opět zapnout, stiskněte tlačítko znovu. Když je funkce dveří zapnutá, stropní svítilna a světla na dveřích se při otevření dveří rozsvítí. Po zapnutí dveřní funkce kontrolka svítí modře.
Typ 1
Missing Image
AVšechna světla zapnuta.
BFunkce dveří.
CVšechna světla vypnuta.
DJednotlivá stropní světla.
Typ 2
Missing Image
AFunkce dveří.
BVšechna světla zapnuta.
CJednotlivá stropní světla.
Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete svítilny.
Zadní svítilny vnitřního osvětlení
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Typ 3
Missing Image
Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete svítilny.