POZOR:  Se zapnutými světly pro denní svícení se zároveň nezapínají zadní světla a za snížené viditelnosti nemusí být zajištěno dostatečné osvětlení vozidla. V případě snížené viditelnosti nezapomeňte zapnout čelní světlomety. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít ke srážce.

Za denního světla systém zapíná denní provozní světla.
Chcete-li systém zapnout, přepněte spínač ovládání světel do libovolné polohy kromě polohy světlometů.