POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.

Pokud je dostatečná tma a v okolí se nepohybují žádná vozidla, systém zapne dálková světla. Pokud systém rozpozná přední či zadní světla přibližujícího se vozidla nebo pouliční osvětlení před vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil ostatní účastníky provozu. Tlumená světla zůstanou rozsvícená.
Poznámka:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky či poškození.
Poznámka:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách systém nemusí fungovat správně. Dálková světla je možné zapnout potlačením systému.
Poznámka:  Pokud systém zaznamená překážky (např. ptačí výkaly, ulpívající hmyz, sníh nebo led, systém se přepne do režimu tlumených světel do té doby, než překážky odstraníte. Pokud je kamera zablokována, na informačním displeji se může zobrazit zpráva.
Poznámka:  Při použití výrazně větších pneumatik nebo některého příslušenství (sněhový pluh) se změní světlá výška vozidla a automatické fungování spínání dálkových světel se naruší.
Snímač kamery, umístěný centrálně za čelním sklem vozidla, neustále monitoruje podmínky pro přepínání dálkových světel.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • Míra osvětlení okolí je dostatečně nízká.
  • Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
  • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Dálková světla se vypnou v případě, že:
  • Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
  • Systém zjistí čelní nebo zadní světla přibližujícího se vozidla.
  • rychlost vozidla klesne přibližně pod 25 km/h.
  • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
  • Kamera se zablokuje.
  • Zapnuli jste zadní mlhovky.
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapíná pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Missing Image
Missing Image  Připravenost systému k poskytování podpory je potvrzováno rozsvícením kontrolky.
Otočte spínač ovládání světel do polohy automatických světlometů.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Potlačení funkce systému
Jakmile zapnete dálková světla, zatlačením či zatažením za páčku dočasně přepínáte na tlumená světla.
Dálková světla s ochranou proti oslnění
Automatické přepínání dálkových světel pomáhá této funkci neoslňovat ostatní účastníky silničního provozu a zároveň zajistit maximální míru osvětlení.
Systém rozpoznává ostatní účastníky provozu a upravuje paprsek dálkového světla tak, aby je neoslnil.
Poznámka:  Dálková světla zůstanou zapnutá, dokud je nepřepnete na tlumená.
Missing Image
ABěžný paprsek dálkových světel.
BDálková světla s ochranou proti oslnění.
Poznámka:  V situaci B modrá kontrolka nadále svítí.
Systém se zapne, jakmile ovladač světel přesunete do polohy automatického spínání.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Tuto funkci můžete zapnout, vypnout nebo nastavit prostřednictvím informačního displeje.
Poznámka:  Regulaci začne provádět po překročení rychlosti 40 km/h.