K ovládání oken a ventilační funkce střešního okna ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.
Poznámka:  Tuto funkci můžete povolit či zakázat na informačním displeji, případně navštivte autorizovaného prodejce.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Aby tato funkce fungovala, nesmí být aktivní zpožděné ovládání příslušenství.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Po odemčení vozidla podržte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání a otevřete tak okna. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Zavření oken
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Okna zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Střešní okno
Ventilační funkci střešního okna můžete ovládat po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Podržením tlačítka odemykání na dálkovém ovládání po odemčení vozidla můžete ovládat ventilační funkci střešního okna. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.