Typ 1 a 2
Missing Image
AOtáčkoměr
BInformační displej
CRychloměr
DPalivoměr
EUkazatel teploty chladicí kapaliny
Typ 3
Missing Image
AOtáčkoměr
BInformační displej
CRychloměr
DPalivoměr
EUkazatel teploty chladicí kapaliny
Informační displej
Počitadlo ujetých kilometrů
Nachází se ve spodní části informačního displeje. Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Kompas
Zobrazuje směr, kterým vozidlo jede.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá.Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.
Poznámka:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.
  POZOR:  Nesnímejte víčko nádržky chladicí kapaliny, je-li chladicí soustava horká. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Palivoměr
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Poznámka:  Když vozidlo jede nebo se nachází ve svahu, může se hodnota zobrazená na palivoměru od skutečnosti mírně lišit.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Upozornění na nízkou hladinu paliva se zobrazí a rozezní tehdy, když vzdálenost do vyčerpání paliva dosáhne 120 km do prázdné nádrže při použití klíče MyKey, nebo 80 km, 40 km, 20 km a  km při použití ostatních klíčů.
Poznámka:  Upozornění na nízkou hladinu paliva můžete obdržet při různých polohách ukazatele palivoměru, a to v závislosti na aktuální míře spotřeby paliva. Tato odchylka je normální.