Poznámka:  Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Viz informace o systému SYNC.
Missing Image
AOvládání teploty na levé straně: Nastavuje teplotu na levé straně.
Poznámka: Maximální rozdíl mezi nastavením pro levou a pravou stranu může být omezen. Pokud změníte nastavení tak, že rozdíl teplot překročí přípustnou hodnotu, změní se hodnoty pro obě strany.
BAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Nastavení otáček ventilátoru, rozvodu vzduchu, provozu klimatizace a vnějšího nebo recirkulovaného vzduchu za účelem ohřevu či chlazení a udržování požadované teploty. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.
COvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DOvládání teploty na pravé straně: Řídí nastavení teploty na pravé straně.
EA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu.
Poznámka: Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
FRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Ve snaze zvýšit účinnost chlazení při horkém počasí se recirkulace vzduchu může automaticky zapnout či vypnout, pokud jste zvolili režim proudění vzduchu Panel nebo Panel/podlaha.
GVyhřívání čelního skla nebo MAX A/C: Stiskem tlačítka zapnete vyhřívání, které čelní sklo zbaví tenké vrstvy námrazy a zamlžení, nebo (je-li ve výbavě MAX A/C) dosáhnete maximálního chlazení. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
HVyhřívání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
IVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
JMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna a vyhřívání čelního skla.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
KOdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
LVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka