POZOR:  Sedadlo řidiče ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.
  POZOR:  Při naklánění opěradla může cestující podklouznout pod bezpečnostním pásem, což může mít za následek vážné zranění v případě nehody.

Přední sedadla s ručním nastavováním mohou být vybavena:
Missing Image
Atyčí k posouvání sedadla vpřed a vzad,
Bovladačem k regulaci bederní opěrky v opěradle,
Cpáčkou k nastavení výšky sedadla,
Dpáčkou k nastavení úhlu sklonu opěradla.