POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Poznámka:  Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
Poznámka:  Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování vozidla nefunguje, znovu zapněte zapalování.
Poznámka:  Budete-li zásuvku používat při vypnutém motoru, může se vybít akumulátor.
Missing Image
 Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače.Po krátké chvíli vložka vyskočí.