Pro lepší účinnost stírání očistěte stírátka stěračů a čelní sklo.
Poznámka:  Nepřemisťujte raménka stěrače, když je zapnuto zapalování. Mohlo by dojít k poškození motorku stěrače.
Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete lišty stěrače vyměňovat alespoň jednou ročně.
Lišty předních stěračů
Missing Image
  1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítka stírátka stěrače směrem k sobě.
Poznámka:  Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:  Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.
Stírátko stěrače zadního okna
Missing Image
  1. Zvedněte raménko stěrače.
Poznámka:  Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:  Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.