Používejte pouze schválené rozměry kol a pneumatik. Jiné rozměry mohou poškodit vozidlo. Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány u výrobce, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. S vozidlem navštivte autorizovaného prodejce Ford, který vám systém přeprogramuje. Pokud chcete změnit rozměr kol namontovaných ve výrobě, můžete se o vhodnosti volby poradit s autorizovaným prodejcem.
Doplňkové informace týkající se provozu a údržby pneumatik najdete dále v této kapitole.   Viz   Péče o pneumatiky
Tlaky huštění pneumatik dle doporučení společnosti Ford jsou uvedeny na štítku s tlaky pneumatik, který se nachází na sloupku B nebo na okraji dveří řidiče. Tyto údaje lze nalézt též na bezpečnostním štítku (který se nachází buď na sloupku se závěsy dveří, na sloupku se západkou zámku dveří, nebo na hraně dveří přiléhající k zámku dveří; na straně vedle sedadla řidiče).
Společnost Ford doporučuje dodržovat tyto tlaky vzduchu v pneumatikách za všech okolností. Při nedodržování hodnot huštění pneumatik vzniká nerovnoměrné opotřebení vzorku, zvyšuje se spotřeba paliva a jsou nepříznivě ovlivněny jízdní vlastnosti vozidla.
Poznámka:  Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.
Poznámka:  Tlak v pneumatikách kontrolujte nejméně jednou měsíčně.
Náhradní kolo nahustěte na nejvyšší hodnotu uvedenou pro kombinaci konkrétního vozidla a rozměru pneumatik, je-li součástí výbavy.
Poznámka pro majitele užitkových a nákladních vozidel
  POZOR:  U užitkových vozidel hrozí převrácení výrazně více než u jiných typů vozidel.
  POZOR:  Vozidla s vyšším těžištěm (užitková vozidla a vozidla s pohonem všech kol) mají rozdílné jízdní vlastnosti oproti vozidlům s níže umístěným těžištěm (osobním automobilům). Při jízdě v těchto vozidlech se vyhýbejte rychlému projíždění ostrých zatáček, prudkému zrychlování a náhlým změnám směru. Neopatrný způsob jízdy zvyšuje nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a následného zranění nebo usmrcení osob.
  POZOR:  Při převrácení vozidla hrozí nepřipoutané osobě výrazně větší riziko usmrcení než osobě připoutané bezpečnostním pásem.
  POZOR:  Nepřeceňujte schopnosti ve vozidle s pohonem všech kol. I když se mohou vozy s pohonem všech kol za snížené přilnavosti rozjíždět rychleji než vozy s pohonem dvou kol, zastavení jim bude trvat stejnou dobu jako vozidlům s pohonem dvou kol. Vždy jezděte bezpečnou rychlostí.

Užitková a nákladní vozidla mají za různých podmínek na silnicích, dálnicích a v terénu odlišné jízdní vlastnosti od osobních vozidel. Užitková a nákladní vozidla nejsou konstruována pro zatáčení ve vyšších rychlostech v míře tak vysoké jako osobní vozidla, stejně jako nízké sportovní vozy nejsou schopny uspokojivě fungovat při jízdě v terénu.
Prostudujte si uživatelskou příručku a veškeré doplňkové informace o vlastnostech výbavy, pokyny pro bezpečnou jízdu a další opatření za účelem snížení nebezpečí nehody a vážného zranění.
Jak se konkrétní vozidlo liší od jiných vozidel
Sportovně užitková vozidla (SUV) a velké pickupy se od ostatních vozidel liší v několika ohledech. Vozidlo někdy bývá:
  • Vyšší – za účelem zajištění vyššího užitečného zatížení nebo vyšší průchodnosti terénem bez rizika uvíznutí nebo poškození podvozkových částí.
  • Kratší – za účelem snadného překonávání nájezdových a přechodových úhlů bez uvíznutí nebo poškození podvozkových částí. Při zachování všech ostatních parametrů může mít kratší rozvor náprav vozidla vliv na rychlejší reakce na řízení než u vozidel s delším rozvorem.
  • Užší – za účelem zajištění snadnější manévrovatelnosti ve stísněných prostorech, zvláště při jízdě v terénu.
Tyto rozměrové rozdíly ve výsledku znamenají, že sportovně užitková vozidla a velké pickupy mívají zpravidla vyšší těžiště a větší rozdíly v kolísání polohy těžiště u zatíženého a nezatíženého vozidla. Tyto rozdíly zvyšují všestrannost použití vozidla, ale způsobují také jeho rozdílné chování oproti běžným osobním vozům.