Missing Image
Údaj  Popis rozměru  mm 
Nárazník – střed koule tažného zařízení.  80 mm
Připojovací bod – střed koule tažného zařízení.  93,6 mm
Střed kola – střed koule tažného zařízení.  1.091 mm
Střed koule tažného zařízení – podélný nosník.  450,7 mm
Vzdálenost mezi podélnými nosníky.  901,3 mm
Střed koule tažného zařízení – střed prvního připojovacího bodu.  365,3 mm
Střed koule tažného zařízení – střed druhého připojovacího bodu.  495,6 mm

Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení

kg 
90 kg