POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.

Poznámka:  Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:  Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola).Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:  Zadní výklopné dveře nesmí být při jízdě otevřené.Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Otevření zadních výklopných dveří
Ručně
Missing Image
Stisknutím tlačítka v horní části madla zadních výklopných dveří odjistěte zadní výklopné dveře a následně zatáhněte za vnější madlo.
Dálkovým ovládáním
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Zavření zadních výklopných dveří
Missing Image
Do vnitřní části zadních výklopných dveří je umístěné madlo, aby bylo usnadněno zavírání.