Vozidlo je vybaveno elektrickou parkovací brzdou. Ta se ovládá spínačem namísto pákou. Spínač se nachází na středové konzole nebo nalevo od volantu v dolní části přístrojové desky.
Poznámka:  Elektrická parkovací brzda vydává při své činnosti hluk. To je normální.
Zatažení elektrické parkovací brzdy
Missing Image  Červená varovná kontrolka v průběhu činnosti bliká. Jakmile je parkovací brzda zatažena, kontrolka zůstane rozsvícena.Missing Image 
Poznámka:  Po vypnutí zapalování se kontrolka na krátkou dobu rozsvítí.
Pokud bude i nadále blikat nebo pokud se vůbec nerozsvítí, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:  Elektrickou parkovací brzdu lze zatáhnout i s vypnutým zapalováním.
Poznámka:  Elektrická parkovací brzda se může zatáhnout automaticky, když přesunete volicí páku do polohy parkování (P).
Ruční uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zapněte zapalování.
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Missing Image  Červená varovná kontrolka zhasne.Missing Image 
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Automatické uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zavřete dveře řidiče.
Zařaďte rychlost.
Sešlápněte plynový pedál a běžným způsobem se rozjeďte.
Missing Image  Červená varovná kontrolka zhasne.Missing Image 
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že se elektrická parkovací brzda neuvolnila. Ručně uvolněte parkovací brzdu.