Systém řídí rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího před ním ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Systém využívá radarový snímač, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.
Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  U vozidla s omezovačem rychlosti stiskněte a uvolněte tlačítko.
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Missing Image
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Jeďte preferovanou rychlostí.
Missing Image  Stiskněte a uvolněte tlačítko.
Uvolněte plynový pedál.
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Missing Image
Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, rozsvítí se obrázek vozidla.
Poznámka:  Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.
Automatické zrušení
K automatickému zrušení může dojít rovněž v následujících situacích:
  • Pneumatiky ztratí přilnavost.
  • Zatáhnete parkovací brzdu.