Missing Image  Všechny pneumatiky (včetně náhradní, je-li součástí výbavy) byste měli každý měsíc kontrolovat a nahustit na tlak předepsaný výrobcem vozidla (uveden na štítku). (Pokud jste vozidlo osadili pneumatikami jiné velikosti, než jaká je uvedena na štítku s tlaky v pneumatikách, je nutné zjistit správný tlak, na který mají být dané pneumatiky nahuštěny).
Vaše vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), který v případě, že u některé z pneumatik výrazně poklesne tlak, rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se tedy kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, měli byste co nejdříve zastavit, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách může vést k přehřátí a následnému selhání pneumatik. Podhuštění zároveň zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost vzorku pneumatiky. Dále pak může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla a brzdnou dráhu.
Mějte na paměti, že systém monitorování tlaku (TPMS) nenahrazuje náležitou údržbu pneumatik a je zodpovědností řidiče udržovat v nich správný tlak, a to i v případech, kdy podhuštění není tak výrazné, že by bylo signalizováno kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách.
Princip fungování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Missing Image
Systém monitorování tlaku v pneumatikách měří tlak v plnohodnotných kolech a odesílá zjištěné hodnoty do vozidla. Hodnoty tlaku v pneumatikách můžete zkontrolovat na informačním displeji. Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí v případě výrazného poklesu tlaku v některé z pneumatik. Pokud se kontrolka rozsvítí, je nutné upravit tlak v podhuštěných pneumatikách na hodnotu doporučenou výrobcem. Tlak v pneumatikách je třeba zkontrolovat i v případě, že se kontrolka rozsvítí jen na chvíli a poté zhasne.