Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a počkejte na hlasový pokyn. Dalším stisknutím tlačítka hlasového ovládání můžete zastavit přehrávání hlasového pokynu a ihned začít mluvit.
Po vyslovení příkazu List of Commands se na dotykové obrazovce zobrazí seznam dostupných příkazů.

Příklady hlasových příkazů  
Ukončit
Call ___
Destination

Přehrávání hudby z mobilního telefonu
Přehrávání hudby z připojeného mobilního telefonu spustíte vyslovením příkazu Bluetooth Audio.
Přehrávání hudby ze zařízení USB
Přehrávání hudby z připojeného zařízení spustíte vyslovením příkazu USB.