Ruční nastavení rozhlasové frekvence
K výběru stanice můžete použít ovladače pro ladění či hledání na rámečku rádia.
Ruční uložení nové předvolby rozhlasové stanice
  1. Zvolte možnost Audio.
  1. Zvolte možnost Sources.
  1. Zvolte možnost AM, FM nebo DAB.
  1. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
  1. Zvolte možnost Presets.
  1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby.
Poznámka:  Při ukládání stanice se krátce ztlumí zvuk.