První spárování s mobilním telefonem
Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu a zapněte Bluetooth.
Missing Image  Na funkční liště zvolte telefon.
Zvolte možnost Add Phone.
Poznámka:  Zazní výzva k vyhledání vozidla v mobilním telefonu.
Ve svém mobilním telefonu vyberte položku odpovídající vozidlu.
Poznámka:  Na telefonu a na dotykové obrazovce se zobrazí číslo.
Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na mobilním telefonu shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
Poznámka:  Dotyková obrazovka potvrdí, že jste úspěšně spárovali telefon.
Jakmile budete vyzváni, potvrďte stažení telefonního seznamu z telefonu.
Poznámka:  Pokud spárujete více než jeden telefon, pomocí nastavení telefonu určete primární telefon. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.
Textové zprávy
Nastavení upozornění na textové zprávy
iOS
  1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
  1. Zvolte rozhraní Bluetooth.
  1. Vyberte ikonu informací nacházející se napravo od vozidla.
  1. Zapněte upozornění na textové zprávy.
Android
  1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
  1. Zvolte rozhraní Bluetooth.
  1. Vyberte možnost profilů.
  1. Vyberte profil telefonu.
  1. Zapněte upozornění na textové zprávy.
Apple CarPlay
Připojte zařízení k portu USB.
Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
Poznámka:  Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Apple CarPlay dostupné.
Vypnutí rozhraní Apple CarPlay
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost Apple CarPlay Preferences.
V rozevíracím seznamu zvolte možnost Disable.
Android Auto
Připojte zařízení k portu USB.
Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
Poznámka:  Možná bude nutné povolit rozhraní Android Auto v nabídce nastavení.
Poznámka:  Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Android Auto dostupné.
Vypnutí rozhraní Android Auto
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost Android Auto.
V rozevíracím seznamu zvolte možnost Disable.