Nastavení cíle
Ovládání hlasovými příkazy
 1. Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
 1. Vyslovte příkaz Destination address.
 1. Po hlasovém pokynu vyslovte cíl. Na dotykové obrazovce se zobrazí adresa.
 1. Znovu stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a vyslovte příkaz Set as New Destination.
Cíl můžete vyslovovat v těchto formátech:
 • Město, ulice, číslo popisné.
 • Město, číslo popisné, ulice.
Poznámka:  Pokud chcete najít bod zájmu, můžete vyslovit příkaz Find POI.
Používání dotykové obrazovky
Missing Image
 1. Zvolte možnost Nav.
 1. Zvolte možnost Destination.
 1. Zvolte možnost Search.
 1. Zadejte cíl.
Cíl můžete zadávat v těchto formátech:
 • Město, ulice, číslo popisné.
 • Město, číslo popisné, ulice.
Poznámka:  Zadat můžete také bod zájmu nebo PSČ.
Pomocí mapy
 1. Zvolte místo na mapě.
 1. Volbou možnosti Start zahajte navigaci.
Úprava hlasitosti navigačních pokynů
Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy je přehráván navigační pokyn.
Ztlumení navigačních pokynů
Missing Image
Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte navigační pokyny.
Zrušení trasy
Celá obrazovka
Missing Image
Zvolte možnost Navigation Menu a poté možnost Cancel Route.
Rozdělení obrazovky
Missing Image
Zvolte možnost Navigation Menu a poté možnost Cancel Route.