VIGYÁZAT:  A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer nem helyettesítheti a gumiabroncsok nyomásának kézi ellenőrzését. A gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizze nyomásmérővel. A gumiabroncsnyomás megfelelő karbantartásának elmulasztása növeli a gumiabroncsok meghibásodásának – és ebből fakadóan a jármű irányíthatatlanságának és a személyi sérüléseknek – kockázatát.

Megjegyzés:  Gumitömítő anyag használata csak országúti vészhelyzetben ajánlott, mert károsíthatja a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer érzékelőjét. 
Megjegyzés:  Ha a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer érzékelője károsodik, akkor működésképtelenné válhat.
Missing Image  Mindegyik gumiabroncsnál – az esetleges pótkereket is beleértve – havonta ellenőrizni kell az abroncsnyomást hideg állapotban, és be kell állítani a gyártó által előírt nyomásértéket, amely a gépkocsi adattábláján vagy az abroncsnyomásokat tartalmazó címkén található. Minden olyan gumiabroncs felszerelése, amely nem egyezik meg az eredeti, gyári gumiabroncsok méretével, a sebességmérő által mutatott érték pontatlanságát eredményezheti.
Kiegészítő biztonsági funkcióként a gépkocsiját gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszerrel (TPMS) látták el, amelynél világítani kezd az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa, ha egy vagy több gumiabroncs nyomása jelentősen lecsökken. Emiatt mihamarabb álljon meg és ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, ha világít az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa, és fújja fel az abroncsokat a megfelelő nyomásra. A jelentősen lecsökkent nyomású gumiabroncsok menet közben túlmelegednek, ami a gumiabroncs meghibásodásához vezethet. Emellett a lapos gumik megnövelik a tüzelőanyag-fogyasztást, lerövidítik a gumiabroncs élettartamát, valamint kihatással lehetnek a gépkocsi irányíthatóságára és fékútjára.
Vegye figyelembe, hogy a TPMS rendszer nem helyettesítheti a gumiabroncsok nyomásának megfelelő ellenőrzését, a vezető felel a megfelelő gumiabroncsnyomás fenntartásáért, abban az esetben is, ha a nyomás még nem csökkent le annyira, hogy világítani kezdjen a TPMS rendszer alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpája.
A TPMS rendszert működési hibára figyelmeztető lámpával is ellátták, amely tájékoztatja a vezetőt, ha a rendszer nem működik megfelelően. A TPMS működési hibájára figyelmeztető lámpa az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpával van összeköttetésben. Ha a rendszer működési hibát észlel, a visszajelző lámpa körülbelül egy percig villog, majd folyamatosan világít. Ez a gépkocsi minden újabb beindításakor megismétlődik a hiba kijavításáig.
Ha a működési hibára figyelmeztető lámpa világít, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem képes rendeltetésszerűen észlelni vagy jelezni az alacsony gumiabroncsnyomást. A TPMS rendszer működési hibájának többféle oka lehet, például olyan új vagy ideiglenes gumiabroncs, illetve kerék felszerelése, amely nem teszi lehetővé a TPMS rendszer megfelelő működését. A jármű egy vagy több gumiabroncsának vagy kerekének cseréje után mindig ellenőrizze, hogy nem jelentkezik-e a TPMS rendszer üzemzavarára utaló jelzés, így meggyőződhet arról, hogy a TPMS rendszer továbbra is megfelelően működik az új vagy ideiglenes gumiabronccsal, illetve kerékkel.
  VIGYÁZAT:  A változtatások vagy módosítások, melyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nyilatkozatban nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó engedélyét a készülék működtetésére. Az „IC:” megnevezés a rádió tanúsítványszáma előtt mindössze azt jelzi, hogy az Industry Canada műszaki előírásainak megfelel.

Gumiabroncsok cseréje gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer esetén
Missing Image
Megjegyzés:  A gépkocsira szerelt mindegyik kereket gumiabroncsnyomás-érzékelővel látták el, amely a keréktárcsán belül, a gumiabroncs üregében található. A nyomásérzékelő a szelepszárhoz van csatlakoztatva. A nyomásérzékelőt eltakarja a gumiabroncs, és csak annak eltávolítása után látható. A gumiabroncs cseréjénél ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az érzékelőt.
A gumiabroncsait mindig hivatalos márkakereskedőnél javíttassa.
Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását (legalább havonta) megbízható abroncsnyomásmérő használatával. Lásd a jelen fejezet „A gumiabroncsok felfújása” című részét.
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer működése
A rendszer felügyeli a gépkocsira szerelt négy kerékben lévő nyomást, és a gumiabroncsnyomás értékeit elküldi a gépkocsinak. Ha jelentősen lecsökken a gumiabroncsnyomás, világítani kezd az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa. Ha világít a visszajelző lámpa, a gumiabroncsok nyomása lecsökkent, és fel kell fújni azokat a gyártó által előírt nyomásértékre. A gumiabroncsnyomást akkor is ellenőrizni kell, ha a visszajelző lámpa a bekapcsolást követően rövid idő elteltével kialszik.
A rendszer működése ideiglenes pótkerék felszerelése esetén
Ha valamelyik kereket kicserélik az ideiglenes pótkerékre, a rendszer továbbra is észlelni fogja a hibát, és emlékeztetni fogja a vezetőt arra, hogy a meghibásodott kereket és a rajta lévő abroncsot meg kell javíttatni, majd vissza kell helyezni az eredeti kereket.
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer teljes körű funkcionalitásának visszaállításához javíttassa meg a sérült kereket és gumiabroncsot, majd szerelje vissza a gépkocsira.
Ha úgy gondolja, hogy a rendszer nem működik megfelelően
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer fő funkciója annak jelzése, ha alacsony a gumiabroncsok nyomása. A rendszer arra is képes figyelmeztetni a vezetőt, hogy a továbbiakban nem képes rendeltetésszerűen működni. Tekintse át a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszerrel kapcsolatos információkat a következő táblázatban:

Alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa   Lehetséges ok   Szükséges felhasználói beavatkozás  
A figyelmeztető lámpa folyamatosan világít   Alacsony nyomású gumiabroncs(ok)   Győződjön meg arról, hogy a gumiabroncsok nyomása megfelelő. Lásd a jelen fejezet „A gumiabroncsok felfújása” című részét. Miután a gumiabroncsokat felfújta a gyártó által előírt nyomásértékre, amely a abroncsnyomásokat tartalmazó címkén olvasható (a címke a vezetőoldali ajtó élén vagy a B-oszlopon található), legalább két percig 32 km/h sebességnél gyorsabban kell haladni a gépkocsival. A figyelmeztető lámpa csak ezt követően alszik ki.  
Pótkerék van felszerelve   Javíttassa meg a sérült kereket és gumiabroncsot, majd szerelje vissza a gépkocsira a rendszer működőképességének visszaállításához. A rendszer működésének leírását a kézikönyv jelen részének A rendszer működése ideiglenes pótkerék felszerelése esetén pontjában találja.  
A TPMS működési hibája   Ha a gumiabroncsok nyomása megfelelő és nincs felszerelve pótkerék, ennek ellenére a lámpa világít, mihamarabb keresse fel valamelyik hivatalos márkaszervizt.  
A figyelmeztető lámpa villog   Pótkerék van felszerelve   Javíttassa meg a sérült kereket és gumiabroncsot, majd szerelje vissza a gépkocsira a rendszer működőképességének visszaállításához. A rendszer működésének leírását a kézikönyv jelen részének A rendszer működése ideiglenes pótkerék felszerelése esetén pontjában találja.  
A TPMS működési hibája   Ha a gumiabroncsok nyomása megfelelő és nincs felszerelve pótkerék, ennek ellenére a lámpa világít, mihamarabb keresse fel valamelyik hivatalos márkaszervizt.  

A gumiabroncsok felfújásakor
Miközben levegőt fúj a gumiabroncsba (például valamelyik töltőállomáson vagy szervizben), a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer nem feltétlenül reagál azonnal a nyomás emelkedésére.
Miután a gumiabroncsokon beállítják a javasolt nyomást, 32 km/h feletti sebességgel haladva akár két percig is tarthat, mire a figyelmeztető lámpa kialszik.
A kerekek cseréjekor
Ha kicseréli a gépkocsi kerekeit, akkor a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer számára újra be kell tanítani a gumiabroncsok nyomásérzékelőit. Ehhez hajtsa végre a következőket:
  1. Ellenőrizze, hogy az összes gumiabroncs nyomása megfelelő legyen. Ha a nyomás nem megfelelő, akkor a gumiabroncsokat fel kell fújnia az előírt nyomásra.   Lásd   Gumiabroncsok nyomása
  1. A gépkocsit hagyja legalább 20 percig állva.
  1. Végezze el a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer alaphelyzetbe állítását.
  1. A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer automatikusan újratanulja a gumiabroncsok nyomásérzékelőit, amikor a gépkocsit legközelebb kb. 15 percig legalább 40 km/h sebességgel vezeti.
A gumiabroncsok nyomásának hőmérsékletfüggése
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer mindegyik pneumatikus abroncsnál felügyeli a gumiabroncsnyomást. Normál körülmények között haladva a személygépkocsik jellemző gumiabroncsnyomása nagyjából 14–28 kPa nyomással növekszik az indításkori hideg állapothoz képest. Ha a jármű egész éjszaka áll, és a külső hőmérséklet jelentősen alacsonyabb a nappali hőmérsékletnél, a gumiabroncsok nyomása akár 21 kPa értékkel is csökkenhet, amennyiben a környezeti hőmérséklet esése 30 °F (17 °C) vagy nagyobb. Mivel ez az érték jelentősen alacsonyabb az előírt gumiabroncsnyomásnál, a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer nyomásvesztésként érzékelheti a szituációt, és világítani kezdhet az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa. Ha világít az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa, szemrevételezéssel győződjön meg arról, hogy egyik gumiabroncs sem eresztett le. Ha van lapos abroncs, tegye meg a szükséges lépéseket. Ellenőrizze a gépkocsira szerelt gumiabroncsok nyomását. Ha valamelyik gumiabroncs nyomása lecsökkent, óvatosan haladva keresse fel a legközelebbi helyet, ahol lehetőség van a gumiabroncsok felpumpálására. Mindegyik gumiabroncsnál állítsa be az előírt nyomást.
A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer alaphelyzetbe állításának eljárása
A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszert alaphelyzetbe kell állítania minden egyes kerékcsere után, valamint a gumiabroncsok nyomásának beállítását követően.
A gépkocsi terhelhetőségének biztosítása érdekében lehetséges, hogy az első gumiabroncsokban más nyomásérték szükséges, mint a hátsókban. Ilyenkor a rendszer más-más nyomásértéknél kapcsolja be a figyelmeztető lámpát az első és a hátsó abroncsok esetében.
Ha a gumiabroncsok elfordultak, akkor a rendszert alaphelyzetbe kell állítania a gumiabroncsnyomás-érzékelők helyzetének újbóli betanításához. A rendszer nem képes megállapítani egy gumiabroncsnyomás-érzékelő helyzetét, és feltételezi a gumiabroncsnyomások helyes beállítását.
A rendszer alaphelyzetbe állítása
  1. Kapcsolja be a gyújtást.
  1. Lépjen a gumiabroncsnyomás-figyelés menüjébe az információs kijelzőn.   Lásd   Általános tudnivalók
  1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OK gombot a megerősítő üzenet megjelenéséig. Ha a gépkocsiban megtalálható a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer alaphelyzetbe állító gombja, tartsa nyomva a gombot a megerősítő üzenet megjelenéséig.