POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Poznámka:  Pokud na předním sedadle spolujezdce používáte dětskou sedačku, vždy toto sedadlo posuňte co nejvíce dozadu.Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.Viz   Sedadla

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Až 10 kg (22 liber)  Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber)  15–25 kg (33–55 liber)  22–36 kg (46–79 liber) 
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON  UF¹  UF¹  UF¹ 
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF  U¹  U¹  U¹  U¹  U¹ 
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s aktivovaným airbagem  L¹  L¹  L¹ 
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s deaktivovaným airbagem  L¹  L¹  L¹  L¹ 
Dvojité přední sedadlo spolujezdce – pouze prostřední sedadlo 
Druhá řada zadních sedadel 
Třetí řada zadních sedadel 

X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
L¹ Vhodné pouze pro následující dětské sedačky:
  • Skupina 0+: Britax Baby-Safe Plus (E1-04301146) také s podstavcem Britax Baby-Safe Belted Base (E1-04301146). Maxi-Cosi CabrioFix (E4-04443517) také s podstavcem EasyBase 2 (E4-04443523) nebo EasyFix (E4-04443522).
  • Skupina 1: Recaro Young Expert (E1-04301150). Britax Duo Plus (s pásy) (E1-04301133). Britax Safefix (s pásy) (E1-04301199).
  • Skupina 2 a 3: Britax Kidfix (pouze s pásy) (E1-04301198). Britax Kid (E1-04301148).
  • Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy  Proti směru jízdy 
Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber) 
Přední sedadlo spolujezdce  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ velikosti 
Krajní sedadlo v druhé řadě se systémem ISOFIX  Velikostní třída  C, D, E1  A, B, B11  C, D1 
Typ velikosti  IL  IL, IUF  IL 
Prostřední sedadlo v druhé řadě  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ velikosti 
Třetí řada zadních sedadel  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ velikosti 

IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné pro použití s dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii orientovanými dopředu.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Doporučené dětské sedačky

Váhové kategorie  Výrobce  Modelová řada  Příloha 
0+  Britax Römer.  Baby Safe Plus se základnou ISOFIX.1  Základna ISOFIX nebo pouze bezpečnostní pás. 
–13 kg
Britax Römer.  Duo Plus.1  ISOFIX a horní kotevní body upevňovacích popruhů nebo pouze bezpečnostní pás. 
9–18 kg
Britax Römer.  KidFix.1,2  ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás. 
15–25 kg
Britax Römer.  KidFix.1,2  ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás. 
22–36 kg

1Děti upevněné v dětských autosedačkách ISOFIX doporučujeme přepravovat na zadních krajních sedadlech.
2Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

  Přední sedadlo spolujezdce  Zadní krajní sedadla  Zadní prostřední sedadlo  Sedadla ve třetí řadě 
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size.  i-U 

i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.