Missing Image
Klíč ovládá elektrické zámky. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Poznámka:  Nejspíše nebude možné přesunout volicí páku z polohy P, pokud ve vozidle nebude přítomen klíč.
Vyjímatelný dřík
Klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Výměna baterie
Poznámka:  Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:  Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2450 nebo odpovídající.
Missing Image
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
  1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou břitu klíče sejměte kryt baterie.
Missing Image
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák, do pozice zobrazené na obrázku a opatrně vyjměte baterii.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Namontujte zpět kryt baterie a dřík klíče.
Zjištění polohy vozidla
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla. K vyhledání vozidla vám doporučujeme použít tento způsob spíše než poplašný alarm.